Δικαιούχοι Κληροδοτήματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου», Οικονομικού Έτους 2015

2015, Νοέμβριος 23 - 10:18πμ

Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι υπερήλικες (άνω των 75 ετών), πάσχοντες γέροντες, απόστρατοι Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς του Κληροδοτήματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου», για το οικονομικό έτος 2015, είναι οι παρακάτω:

                   α.    Ιωάννης Τσέλκας του Κωνσταντίνου.

                   β.      Κωνσταντίνος Κοντίνης του Βασιλείου.

                   γ.     Γεώργιος Παπανικολάου του Κωνσταντίνου.

                   δ.     Χαρίλαος Αθανασίου του Σεραφείμ.

                   ε.      Κωνσταντίνος Γκουρογιάννης του Θεοδώρου.

                  στ.     Ευάγγελος Τζαμάρας του Ιωάννη.

                   ζ.      Ναπολέων Αλεξίου του Θεοδώρου.

                   η.     Χρήστος Τάτσης του Αναστασίου.

                   θ.     Σωτήριος Βασιλόπουλος του Πάνου.

                   ι.        Παναγιώτης Ζαπάντης του Κωνσταντίνου.

                 ια.        Ευάγγελος Μαυρομάτης του Γεωργίου.

Τρόπος Πληρωμής: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προέβη στην έγγραφη ενημέρωση των ανωτέρω δικαιούχων της παροχής του Κληροδοτήματος «Μαριέττας χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου» (Φ.033/37/21410/Σ.3486/18-11-2015) και η καταβολή του χρηματικού ποσού των 849,13 € θα γίνει σε ένα έκαστο εξ’ αυτών, με κατάθεση σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, καθόσον τα κεφάλαια του εν λόγω Κληροδοτήματος τηρούνται αποκλειστικά σ’ αυτήν, για την χρονική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015 (οικονομικό έτος 2015).

     Εκ του ΜΤΣ