Δικαιούχοι Κληροδοτήματος "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη", Οικονομικού Έτους 2019