Δικαιούχοι Κληροδοτήματος Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη Οικονομικού Έτους 2018

2018, Νοέμβριος 16 - 2:20μμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη", για το οικονομικό έτος 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας επικοινωνείστε με το Ταμείο στο τηλέφωνο 2111048228.