Δικαιούχοι Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», Οικον. Έτους 2014

2014, Δεκέμβριος 15 - 1:15πμ

Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2014, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:

-  Βράβευση δέκα (10) αριστούχων Μαθητών Γ΄ τάξεως Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, της εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013, με το ποσό των 207,16 € σε ένα έκαστο των επιλεγέντων εξ αυτών.

Χρυσούλα Βακάκη του Νικολάου (19,7)

Ηλίας Κυριαζόπουλος του Θεοδώρου (19,7)

Ειρήνη Σαμαρά του Χρήστου (19,6)

Ανδρέας Σέμπρος του Χρήστου (19,6)

Ευτύχιος Βερυκάκης του Αντωνίου (19,5)

Αναστασία Μπότσαρη του Ηλία (19,5)

Δήμητρα Τσαγγαλία του Δημητρίου (19,5)

Χριστίνα - Ιωάννα Χαντιώνα του Νικολάου (19,5)

Αλέξανδρος Δημητριάδης του Αθανασίου (19,4)

Κων/νος Κουτσιανόπουλος του Παναγιώτη (19,4)

-  Ενίσχυση δέκα (10) τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, τα οποία έλαβαν το Βοήθημα Επαγγελματικής και Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εντός του έτους 2013, λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, κατόπιν κληρώσεως ενώπιον Συμβολαιογράφου, με το ποσό των 1.295,26 € σε ένα έκαστο των κληρωθέντων εξ αυτών.

Ναταλία - Παυλίνα Βαρδουλάκη του Γεωργίου.

Ευαγγελία Ουζουνίδου του Αθανασίου.

Παναγιώτης - Ιωάννης Γούσης του Γεωργίου.

Χρυσοβαλάντης - Κων/νος Παπαθανασίου του Σωτηρίου.

Δήμητρα Πούλη του Κωνσταντίνου.

Δημήτριος Ορφανουδάκης του Γεωργίου.

Ευτέρπη Μπιδέρη του Κωνσταντίνου.

Γεώργιος Ανδρόνης του Δημητρίου.

Σωκράτης Ηλιάδης του Στυλιανού.

Στέλλα Δαρσακλή του Περικλή.

Τρόπος πληρωμής: Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προέβη στην έγγραφη ενημέρωση των ανωτέρω δικαιούχων παροχής του Κληροδοτήματος «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Φ.033/44/27333/Σ.4242/03-12-2014) και την καταβολή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών με κατάθεση σε ατομικούς τρεχούμενους λογαριασμούς, κατόπιν υποδείξεώς τους, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) ή την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην ΓΤΕ).