Δικαιούχοι Κληροδοτήματος Γρυπάρη Οικονομικού Έτους 2017

2017, Νοέμβριος 9 - 1:02μμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2017.

DOC | PDF