Δικαιούχοι Κληροδοτήματος Δαμιανοπούλου Οικονομικού Έτους 2017

2017, Νοέμβριος 9 - 1:12μμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Μαριέττα Χήρα Δημ. Διαμιανοπούλου", για το οικονομικό έτος 2017.

DOC PDF