Διακήρυξη Υπ' αριθμ. 4 Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΛΟΑΣ

2018, Δεκέμβριος 18 - 1:50μμ

Διακήρυξη Υπ' αριθμ. 4 Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΛΟΑΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨»

PDF