Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

2015, Νοέμβριος 11 - 11:00πμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εξεύρεση Χρηματιστηριακής Εταιρείας, η οποία θα διενεργεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Tαμείου και θα τηρεί το Χαρτοφυλάκιό του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16-12-2015 ημέρα και ώρα 10:00’ – 11:00’ π.μ. στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην Αθήνα, Κολοκοτρώνη 13 – 4ος όροφος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες  πληροφορίες στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και από ώρα 08:00’ π.μ. μέχρι 14:00’ μ.μ. και τηλ. 2111048240 - 236

PDF iconΔιακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού