Ανάρτηση Οικονομικών Καταστάσεων ΕΚΟΕΜΣ Έτους 2015 και Ενημερωτικού Φύλλου Μηνός Σεπτεμβρίου 2016

2016, Αύγουστος 29 - 12:58μμ

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ

α. Οι οικονομικές καταστάσεις του Κλάδου για το έτος 2015 στον σύνδεσμο ΕΔΩ και

β. Το αναλυτικό φύλλο ενημέρωσης για την οικονομική ενίσχυση μηνός Σεπτεμβρίου 2016 στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Εκ της Δνσεως