ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΟΕΜΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

2015, Δεκέμβριος 17 - 11:36πμ

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και ειδικότερα στον σύνδεσμο ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο ενημέρωσης του ΕΚΟΕΜΣ για τον μήνα Ιανουάριο 2016 η καταβολή του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιαν. 2016.

Εκ της Δνσεως