Ανάρτηση Ενημερωτικού Φύλλου ΕΚΟΕΜΣ Μηνός Απριλίου 2016

2016, Μάρτιος 29 - 8:41πμ

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και ειδικότερα στον σύνδεσμο ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο ενημέρωσης του ΕΚΟΕΜΣ για τον μήνα Απρίλιο 2016.

Εκ της Δνσεως