Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Ιουλίου-Αυγούστου 2017

2017, Δεκέμβριος 20 - 10:39πμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι λόγω λήξης του οικονομικού έτους, η καταβολή των ΒΟΕΑ μηνών Ιουλίου - Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου έτους 2018.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τους δικαιούχους ΒΟΕΑ μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017.

                                                                                                                                                                                                                                              Για το ΜΤΣ

                                                                                                                                                                                                                                Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

                                                                                                                                                                                                                                             Γενικός Δντής