Ανακοίνωση για Καταβολή Μερίσματος και Οικονομικής Ενίσχυσης

2018, Δεκέμβριος 24 - 1:32μμ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης (ΕΚΟΕΜΣ) ανακοινώνουν ότι, το μέρισμα και η οικονομική ενίσχυση μηνός Ιανουαρίου 2019, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την 21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή κατόπιν εντολής της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ, αντί της 3ης Ιανουαρίου 2019, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί εκ μέρους μας.