Ανακοίνωση για χορηγίες της Τράπεζας Πειραιώς και Βοηθήματα του Κληροδοτήματος "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη" και "Δαμιανοπούλου"