ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3-5 & ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΣ

2017, Οκτώβριος 27 - 12:24μμ

Σε εκτέλεση του με αριθμό 18/01/8-9-2017 Πρακτικού του ΔΣ/ΜΤΣ και της με αριθμ. 2 Απόφασης της 3ης /28-9-2017 Συνεδρίασης του ΣΑΜ υπεγράφη Σύμβαση για την εκμίσθωση του κτιρίου ιδιοκτησίας ΜΤΣ που βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής στην Αθήνα μεταξύ του ΜΤΣ και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με το διακριτικό τίτλο  « INTRAKAT ».