Ανακοίνωση Απόρριψης της Αίτησης Αναίρεσης του ΜΤΣ

2018, Νοέμβριος 30 - 1:48μμ

Απόρριψη της Αίτησης Αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων του ΜΤΣ  κατά της Εταιρείας Διαχείρισης του Κεντρικού Μεγάρου PICAR AEEE, στον Άρειο Πάγο.

1. Με την υπ’ αριθμό 1465/2018 το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου ( Δ’ Πολιτικό τμήμα ) απέρριψε την από 11-7-2017 (αρ. κατ. 457/2017) αίτηση αναίρεσης και τους από 19-3-2018 (αρ. κατ. 31/2018) πρόσθετους λόγους αυτής κατά της υπ’ αρ. 2376/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών).

2. Η ανωτέρω Απόρριψη επικυρώνει την προσβληθείσα με την αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους εφετειακή απόφαση και έτσι καθίσταται αμετάκλητη.

Ο

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΔΣ/ΜΤΣ

Ταξίαρχος ε.α. Χ .Κουτσογιαννόπουλος