Ανακοίνωση απόφασης της δικαστικής διένεξης με την Picar

2017, Οκτώβριος 27 - 12:20μμ

Η Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης που κατέθεσε το ΜΤΣ για την υπ’ αριθμόν 2376/2017 οριστικής και τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών απερρίφθη με την υπ’ αριθμόν 123/2017 απόφαση του Δ. Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

Γενικός Δντής