Ανακοινώσεις

Οκτώβριος 27, 2017

Σε εκτέλεση του με αριθμό 18/01/8-9-2017 Πρακτικού του ΔΣ/ΜΤΣ και της με αριθμ. 2 Απόφασης της 3ης /28-9-2017 Συνεδρίασης του ΣΑΜ υπεγράφη Σύμβαση για την εκμίσθωση του κτιρίου ιδιοκτησίας ΜΤΣ που βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής στην Αθήνα μεταξύ του ΜΤΣ και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με το διακριτικό τίτλο  « INTRAKAT ».

Οκτώβριος 27, 2017

Η Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης που κατέθεσε το ΜΤΣ για την υπ’ αριθμόν 2376/2017 οριστικής και τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών απερρίφθη με την υπ’ αριθμόν 123/2017 απόφαση του Δ. Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

Γενικός Δντής

Οκτώβριος 16, 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ασφάλιση των Κτηρίων & Μηχανημάτων Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Σ.

doc | pdf

Οκτώβριος 06, 2017

Σήμερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 12:30 στο Τμήμα Αναστολών του Αρείου Πάγου συζητήθηκε η Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 2376/2017 οριστικής και τελεσίδικης Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδος.

                                                                               Εκ του ΜΤΣ