Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 09, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Μαριέττα Χήρα Δημ. Διαμιανοπούλου", για το οικονομικό έτος 2017.

DOC PDF

Νοέμβριος 09, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2017.

DOC | PDF

Νοέμβριος 02, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου έτους 2017 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους, ανακοινώνει τα εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο του έτους 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα (έντυπο Α7 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) στο όνομά τους , «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης» το αργότερο μέχρι 30/11/2017 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 10/12/2017.

β. Για όσους υπέβαλαν την...

Νοέμβριος 01, 2017

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 1 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 10:00 συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ) στην έδρα του Ταμείου. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

• Κρατήσεις υπέρ του ΜΤΣ σε συνάρτηση με το νέο μισθολόγιο (Ν. 4472/2017)

• Βιωσιμότητα του Ταμείου σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις του.

• Καταβολή Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά, σε συσχέτιση με τις αλλαγές στους βασικούς μισθούς των υπηρετούντων στα Σώματα...