Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 20, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι λόγω λήξης του οικονομικού έτους, η καταβολή των ΒΟΕΑ μηνών Ιουλίου - Αυγούστου 2017 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου έτους 2018.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τους δικαιούχους ΒΟΕΑ μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017.

                                                                                                                                                                                                                                              Για το...

Δεκέμβριος 08, 2017

Σας γνωρίζουμε ότι για τη μεταβίβαση του μερίσματος, λόγω θανάτου του μερισματούχου, απαιτείται όπως οι δικαιούχοι (χήρες, τυχόν τέκνα)  αποστείλουν άμεσα (Fax:210-3313030) το διαβιβαστικό που συνοδεύει τη Συνταξιοδοτική Πράξη με Θέμα: «Απονομή Σύνταξης», καθώς αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο προκειμένου να μεταβιβαστεί το προβλεπόμενο μέρισμα.

Το παραπάνω έγγραφο δεν αποστέλλεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Ταξχος Δημητριάδης Αθανάσιος

Δεκέμβριος 04, 2017

Ημερομηνίες καταβολής Μερίσματος έτους 2018 Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

DOC | PDF

Δεκέμβριος 01, 2017

Καταβολή μερίσματος Ιανουαρίου στις 3 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη.

Δεκέμβριος 01, 2017

Ο ΕΚΟΕΜΣ  ανακοινώνει τις Ημερομηνίες Καταβολής της Οικονομικής Ενίσχυσης Έτους 2018.

DOCX |  PDF

Νοέμβριος 27, 2017

Περίληψη Διακήρυξης Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση 8όροφου κτιρίου (Πλατεία Ομονοίας).

DOC PDF

Νοέμβριος 16, 2017

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Εκπόνηση Αναλογιστικής Μελέτης

DOC PDF

Νοέμβριος 13, 2017

Καταβολή μερίσματος Δεκεμβρίου στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

Νοέμβριος 09, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Μαριέττα Χήρα Δημ. Διαμιανοπούλου", για το οικονομικό έτος 2017.

DOC PDF

Νοέμβριος 09, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2017.

DOC | PDF

Νοέμβριος 02, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου έτους 2017 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους, ανακοινώνει τα εξής:

α. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο του έτους 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα (έντυπο Α7 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) στο όνομά τους , «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης» το αργότερο μέχρι 30/11/2017 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 10/12/2017.

β. Για όσους υπέβαλαν την...

Νοέμβριος 01, 2017

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 1 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 10:00 συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ) στην έδρα του Ταμείου. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

• Κρατήσεις υπέρ του ΜΤΣ σε συνάρτηση με το νέο μισθολόγιο (Ν. 4472/2017)

• Βιωσιμότητα του Ταμείου σε συνδυασμό με τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις του.

• Καταβολή Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και μελλοντικά, σε συσχέτιση με τις αλλαγές στους βασικούς μισθούς των υπηρετούντων στα Σώματα...

Οκτώβριος 27, 2017

Σε εκτέλεση του με αριθμό 18/01/8-9-2017 Πρακτικού του ΔΣ/ΜΤΣ και της με αριθμ. 2 Απόφασης της 3ης /28-9-2017 Συνεδρίασης του ΣΑΜ υπεγράφη Σύμβαση για την εκμίσθωση του κτιρίου ιδιοκτησίας ΜΤΣ που βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη 3-5 & Βουλής στην Αθήνα μεταξύ του ΜΤΣ και της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με το διακριτικό τίτλο  « INTRAKAT ».

Οκτώβριος 27, 2017

Η Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης που κατέθεσε το ΜΤΣ για την υπ’ αριθμόν 2376/2017 οριστικής και τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών απερρίφθη με την υπ’ αριθμόν 123/2017 απόφαση του Δ. Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

Γενικός Δντής

Οκτώβριος 16, 2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ασφάλιση των Κτηρίων & Μηχανημάτων Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Σ.

doc | pdf

Οκτώβριος 06, 2017

Σήμερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 12:30 στο Τμήμα Αναστολών του Αρείου Πάγου συζητήθηκε η Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 2376/2017 οριστικής και τελεσίδικης Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδος.

                                                                               Εκ του ΜΤΣ 

Οκτώβριος 06, 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων παραθύρων και μεταλλικής κατασκευής στον 1ο - 2ο όροφο του κτιρίου του ΜΤΣ στην Κολοκοτρώνη 13.

doc | pdf

Οκτώβριος 03, 2017

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3 Οκτωβρίου 2017 & ώρα 10:00 ενημερωτική επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ στην έδρα του Ταμείου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

Στρατηγική Ταμείου (βιωσιμότητα/εξυγίανση)Σημαντικά προβλήματα Ταμείου/πρόοδος που έχει συντελεστείΔυνατότητα παροχής οικονομικών στοιχείων Ταμείου (επεξεργασμένα/δευτερογενή)ΕΚΟΕΜΣΒΟΕΑΝΙΜΤΣΑκίνητη Περιουσία Ταμείου (αξιοποίηση /προβλήματα)

                                                                               Εκ του ΜΤΣ

Οκτώβριος 02, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) διαθέτει προς εκμίσθωση επί της οδού Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ένα (1) ισόγειο κατάστημα επιφανείας 128m2 αντί του ποσού των 2.400,00 ευρώ μηνιαίου μισθώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα, Κολοκοτρώνη 13 4ος όροφος καθημερινά και ώρες  08:00 έως 14:00 τηλ. 2111048236-237.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σεπτέμβριος 26, 2017

Καταβολή μερίσματος Οκτωβρίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.