Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 19, 2016

Καταβολή μερίσματος Ιανουαρίου στις 4 Ιαν 2017 ημέρα Τετάρτη.

Δεκέμβριος 05, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2016.

Δεκέμβριος 01, 2016

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 17/4/23 Νοε. 16 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 στις παρακάτω ημερομηνίες:

α.         Ο μήνας Ιανουάριος 2017 στις 03 Ιαν. 2017 ημέρα Τρίτη.

β.         Ο μήνας Φεβρουάριος 2017 στις 30 Ιαν. 2017 ημέρα Δευτέρα.

γ.         Ο μήνας Μάρτιος 2017 στις 24 Φεβ. 2017 ημέρα Παρασκευή.

δ.         Ο μήνας Απρίλιος 2017 στις 30 Μαρ. 2017 ημέρα Πέμπτη.

ε.         Ο μήνας Μάιος 2017 στις 27 Απρ. 2017 ημέρα...

Νοέμβριος 30, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Απρ-Μαι-Ιουν του 2016 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους εντός της προσεχούς εβδομάδας, ανακοινώνει τα εξής :

α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο του έτους 2016, οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 10-01-2017 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 16-01-2017.

β. Για τους τρεις υπόλοιπους μήνες θα επακολουθήσουν ανακοινώσεις σταδιακά εντός του πρώτου τριμήνου τους έτους 2017.

γ. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή...

Νοέμβριος 09, 2016

Καταβολή μερίσματος Δεκεμβρίου στις 29 Νοε 2016 ημέρα Τρίτη.

Νοέμβριος 01, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Ιαν-Φεβ-Μαρ έτους 2016  και την δρομολόγηση της πληρωμής τους εντός της προσεχούς εβδομάδας, ανακοινώνει τα εξής :

 α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο του έτους 2016, οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 18-11-2016 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 30-11-2016.

 β. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2016, θα επακολουθήσει ανακοίνωση εντός του Νοεμβρίου 2016.

 γ. Επισημαίνεται ότι η μη...

Νοέμβριος 01, 2016

Ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’αρίθμ. Φ.951.1/105/Σ.923351/Σ.6781/12 Οκτ. 16 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 καθώς και των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 10 της υπ’αριθμ. Φ.951.1/53/452801 (ΦΕΚ Β΄ 223/1997) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3395 ΤΒ΄ 21 Οκτ. 16)

Επί της πρώτης παρ. του άρθρου 3 αυτής καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ βάσει των δικαιούμενων μεριδίων στο ΜΤΣ. Ειδικότερα ορίζεται ότι «Η πλήρης ετήσια οικονομική ενίσχυση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ....

Οκτώβριος 21, 2016

1.Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2011 έως 31-07-2012, κατόπιν επεξεργασίας των Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας. Η αναπροσαρμογή αποφασίσθηκε με το αριθ. 25/7/12-10-2016 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ,, σύμφωνα με την αριθ. 137/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Ε΄Τμήμα την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την αριθ. Φ.951/37/134254/Σ.2072/11 Ιουλ 2016 Απόφασή του.

2. Οι μερισματούχοι που αποχώρησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλουν :

...
Οκτώβριος 14, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ασφάλιση των ακινήτων και των μηχανημάτων του ΜΤΣ για το χρονικό διάστημα από 15-11-2016 έως 15-11-2017.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες από 08.00 μέχρι 14.00, τηλ. 2111048236-237.

...

Οκτώβριος 10, 2016

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. εντός του πλαισίου ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών με άμεσο σκοπό τόσο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της εν γένει λειτουργίας του, ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του, ότι ολοκληρώθηκε από το ΚΕ.Π.Υ.Ε.Σ η ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας υλοποιείται η, σε πραγματικό χρόνο, βεβαίωση και ανάλυση των δικαιωμάτων προς απόδοση. Αναλυτικότερα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής επιτυγχάνεται:

α.  Κεντρική, με μηχανογραφικά μέσα, εποπτεία και έλεγχος των υπόχρεων, ως προς την τήρηση των προθεσμιών απόδοσης των δικαιωμάτων.

β...

Σεπτέμβριος 29, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2016, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για την απρόσκοπτη εκταμίευση των ποσών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους , << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης...

Σεπτέμβριος 21, 2016
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 του ΟΑΕΔ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.Για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. Ως ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης ορίζεται η 01.07.2016.

Εκ της Δνσεως

Αύγουστος 29, 2016

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ

α. Οι οικονομικές καταστάσεις του Κλάδου για το έτος 2015 στον σύνδεσμο ΕΔΩ και

β. Το αναλυτικό φύλλο ενημέρωσης για την οικονομική ενίσχυση μηνός Σεπτεμβρίου 2016 στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Εκ της Δνσεως

Ιούνιος 29, 2016

Διευκρινήσεις επί του Μερίσματος 7ης περιόδου 2016 (Ιούλιος).

 

                 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι λόγω προβλήματος στο λογισμικό του (download ενός αρχείου DCT) παρατηρήθηκε ότι σε μερίδα των μερισματούχων του, πιστώθηκε ποσό μικρότερο του δικαιούμενου.

                 Η επί έλλατον διαφορά, που δεν οφείλεται σε μείωση της τιμής μεριδίου του μερίσματος θα αποδοθεί στους δικαιούχους άμεσα, μετά την άρση της ανωτέρω δυσλειτουργίας.

                 Επισημαίνεται ότι η τιμή μεριδίου εξακολουθεί να παραμένει στο ύψος που ισχύει...

Ιούνιος 17, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο  Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος  επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού  Κολοκοτρώνη 13.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 18-07-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή των όρων διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία...

Μάιος 25, 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του κτηρίου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί των οδών  Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10-06-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα Γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν μέρος.    

...
Μάρτιος 31, 2016
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του κτηρίου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί των οδών  Κολοκοτρώνη 3-5 και Βουλής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09-05-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00-11.00 π.μ στα Γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 4ος όροφος) και θα συνεχισθεί και προφορικά μόνο μεταξύ αυτών που θα πάρουν...

Μάρτιος 30, 2016

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. ανακοινώνει στους βοηθηματούχους του, ότι με την υπ’αρίθμ. Φ.951.1/22/895012/Σ.1067/19 Φεβ. 16 (ΑΔΑ:6Ζ476-976) Απόφαση τoυ κ. Α/ΓΕΣ, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διατήρηση της τιμής μεριδίου, στο ύψος των 4,9383 €.

Αναλυτικός Πίνακας, με την κατά βαθμό και έτη μετοχικής σχέσης, μηνιαία μικτή οικονομική ενίσχυση, υπάρχει στο σύνδεσμο ΕΔΩ.

                                                                                 Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος

...
Μάρτιος 29, 2016

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και ειδικότερα στον σύνδεσμο ΕΔΩ το αναλυτικό φύλλο ενημέρωσης του ΕΚΟΕΜΣ για τον μήνα Απρίλιο 2016.

Εκ της Δνσεως