Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 23, 2015

Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2015, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:

Βράβευση δέκα (10) αριστούχων μαθητών της Γ΄ τάξεως Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, για το σχολικό έτος 2013 - 2014,  με το ποσό των 131,40 € σε ένα έκαστο των επιλεγέντων εξ’ αυτών.

 α.      Μαλαματή Κανάτα του Γεωργίου.                      (19,8)

 β.      Νικολέτα – Μαρία Τάγκου του Δημητρίου.         (19,8)            

γ.      Αντώνιος Χατζηντούνας του Θωμά...

Νοέμβριος 20, 2015

Το ΜΤΣ ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι το μέρισμα του έτους 2016 θα καταβάλλεται στις ημερομηνίες που φαίνονται παρακάτω:

                    Στις 5-1-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Ιανουαρίου.

                    Στις 28-1-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Φεβρουαρίου.

                    Στις 26-2-2016 ημέρα Παρασκευή, του μηνός Μαρτίου.

                    Στις 30-3-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Απριλίου.

                    Στις 27-4-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Μαΐου.

                    Στις 30-5-2016 ημέρα Δευτέρα, του μηνός Ιουνίου.

...
Νοέμβριος 17, 2015

Το ΔΣ/ΜΤΣ, λόγω λήξης της μισθωτικής Σύμβασης με την ΕΑΑΣ το έτος 2012, δεν ανανέωσε τη Σύμβαση, επειδή προτίθεται να αναλάβει το κτήριο όπου στεγάζεται η Λέσχη Παπάγου (ΚΥΛΙΚΕΙΟ), για να προβεί σε αναβάθμιση του εν λόγω χώρου, πάντοτε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αποστράτων Αξιωματικών της περιοχής και των μελών των οικογενειών τους.

Νοέμβριος 17, 2015

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 22/4/13 Νοε 15 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2016 στις παρακάτω ημερομηνίες:

          α.       Ο μήνας Ιανουάριος 2016 στις 5 Ιαν 2016 ημέρα Τρίτη.

          β.       Ο μήνας Φεβρουάριος 2016 στις 28 Ιαν 2016 ημέρα Πέμπτη.

          γ.       Ο μήνας Μάρτιος 2016 στις 26 Φεβ. 2016 ημέρα Παρασκευή.

          δ.       Ο μήνας Απρίλιος 2016 στις 30 Μαρ 2016 ημέρα Τετάρτη.

          ε.       Ο μήνας...