Ανακοινώσεις

Νοέμβριος 28, 2018

Ανακοινώνεται η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

DOC  |  PDF

Νοέμβριος 16, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη", για το οικονομικό έτος 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας επικοινωνείστε με το Ταμείο στο τηλέφωνο 2111048228.

Νοέμβριος 13, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνός Ιανουαρίου 2018 και της ηλεκτρονικής πληρωμής των, ανακοινώνει τα εξής :

Τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ  του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι την 26-11-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι την 13-12-2018.

...