Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 24, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης (ΕΚΟΕΜΣ) ανακοινώνουν ότι, το μέρισμα και η οικονομική ενίσχυση μηνός Ιανουαρίου 2019, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την 21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή κατόπιν εντολής της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ, αντί της 3ης Ιανουαρίου 2019, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί εκ μέρους μας.

Δεκέμβριος 18, 2018

Διακήρυξη Υπ' αριθμ. 4 Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΛΟΑΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨»

PDF

Δεκέμβριος 18, 2018

Περίληψη Υπ' αριθμ. 4 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΛΟΑΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨»

PDF

Δεκέμβριος 14, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τα εξής :

Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 21-12-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 17-1-2019.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων...

Δεκέμβριος 13, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ο ΕΚΟΕΜΣ ανακοινώνουν τις Ημερομηνίες Καταβολής του Μερίσματος και της Οικονομικής Ενίσχυσης αντιστοίχως για το έτος 2019.

DOC   |  PDF

Δεκέμβριος 13, 2018

Περίληψη Διακήρυξης Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εξεύρεση Χρηματιστηριακής Εταιρείας, η οποία θα διενεργεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του Tαμείου μτσ και θα τηρεί το Χαρτοφυλάκιό του. 

DOC  |  PDF

Δεκέμβριος 05, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018, ανακοινώνει τα εξής :

Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 19-12-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 5-1-2019.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη...

Δεκέμβριος 03, 2018

Ενημέρωση Μερισματούχων επί μειώσεων/κρατήσεων στα Μερίσματα ΜΤΣ-ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ που εφαρμόζονται από 1.1.2013 με βάση σχετικές διατάξεις του ν.4093/2012

1. Με αφορμή το γεγονός ότι το ΜΤΣ γίνεται δέκτης πολλών αιτημάτων μερισματούχων του Ταμείου για διακοπή και επιστροφή στους ίδιους των κρατήσεων/μειώσεων των μερισμάτων ΜΤΣ-ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ (προοδευτικές μειώσεις -5%, -10%, -15%) που εφαρμόζονται από 1.1.2013 με βάση σχετικές διατάξεις του ν.4093/2012, ενημερώνουμε τους μερισματούχους του ΜΤΣ για το υπόψη θέμα:

α. Οι ανωτέρω μειώσεις ενεργούνται από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε κατ’ εφαρμογή των...

Νοέμβριος 30, 2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελέτης Στατικότητας ΕΛΟΑΣ.

DOC  |   PDF

Νοέμβριος 30, 2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Μελέτης Στατικότητας ΕΛΟΑΣ

DOC  |  PDF

Νοέμβριος 30, 2018

Απόρριψη της Αίτησης Αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων του ΜΤΣ  κατά της Εταιρείας Διαχείρισης του Κεντρικού Μεγάρου PICAR AEEE, στον Άρειο Πάγο.

1. Με την υπ’ αριθμό 1465/2018 το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου ( Δ’ Πολιτικό τμήμα ) απέρριψε την από 11-7-2017 (αρ. κατ. 457/2017) αίτηση αναίρεσης και τους από 19-3-2018 (αρ. κατ. 31/2018) πρόσθετους λόγους αυτής κατά της υπ’ αρ. 2376/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών).

2. Η ανωτέρω Απόρριψη επικυρώνει την προσβληθείσα με την αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους...

Νοέμβριος 28, 2018

Ανακοινώνεται η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

DOC  |  PDF

Νοέμβριος 16, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη", για το οικονομικό έτος 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας επικοινωνείστε με το Ταμείο στο τηλέφωνο 2111048228.

Νοέμβριος 13, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνός Ιανουαρίου 2018 και της ηλεκτρονικής πληρωμής των, ανακοινώνει τα εξής :

Τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ  του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι την 26-11-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι την 13-12-2018.

...

Νοέμβριος 02, 2018

DOC  | PDF

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το υπ΄αριθμ. 19/8/13-9-18 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ, αποφάσισε τη διαμόρφωση του επιτοκίου που επιβάλλεται στις περιπτώσεις επιστροφής μερισμάτων από 6% σε 2,5% και σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής την επιβολή επιτοκίου ποσοστού 1,5%. Η παρούσα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά σε αποφάσεις...

Οκτώβριος 23, 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5]-Γραφικής Ύλης CPV:[30192700-8] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

 DOC PDF