Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 05, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018, ανακοινώνει τα εξής :

Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 19-12-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 5-1-2019.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη...

Δεκέμβριος 03, 2018

Ενημέρωση Μερισματούχων επί μειώσεων/κρατήσεων στα Μερίσματα ΜΤΣ-ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ που εφαρμόζονται από 1.1.2013 με βάση σχετικές διατάξεις του ν.4093/2012

1. Με αφορμή το γεγονός ότι το ΜΤΣ γίνεται δέκτης πολλών αιτημάτων μερισματούχων του Ταμείου για διακοπή και επιστροφή στους ίδιους των κρατήσεων/μειώσεων των μερισμάτων ΜΤΣ-ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ (προοδευτικές μειώσεις -5%, -10%, -15%) που εφαρμόζονται από 1.1.2013 με βάση σχετικές διατάξεις του ν.4093/2012, ενημερώνουμε τους μερισματούχους του ΜΤΣ για το υπόψη θέμα:

α. Οι ανωτέρω μειώσεις ενεργούνται από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε κατ’ εφαρμογή των...

Νοέμβριος 30, 2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελέτης Στατικότητας ΕΛΟΑΣ.

DOC  |   PDF

Νοέμβριος 30, 2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Μελέτης Στατικότητας ΕΛΟΑΣ

DOC  |  PDF

Νοέμβριος 30, 2018

Απόρριψη της Αίτησης Αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων του ΜΤΣ  κατά της Εταιρείας Διαχείρισης του Κεντρικού Μεγάρου PICAR AEEE, στον Άρειο Πάγο.

1. Με την υπ’ αριθμό 1465/2018 το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου ( Δ’ Πολιτικό τμήμα ) απέρριψε την από 11-7-2017 (αρ. κατ. 457/2017) αίτηση αναίρεσης και τους από 19-3-2018 (αρ. κατ. 31/2018) πρόσθετους λόγους αυτής κατά της υπ’ αρ. 2376/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών).

2. Η ανωτέρω Απόρριψη επικυρώνει την προσβληθείσα με την αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους...

Νοέμβριος 28, 2018

Ανακοινώνεται η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

DOC  |  PDF

Νοέμβριος 16, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα "Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη", για το οικονομικό έτος 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας επικοινωνείστε με το Ταμείο στο τηλέφωνο 2111048228.

Νοέμβριος 13, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνός Ιανουαρίου 2018 και της ηλεκτρονικής πληρωμής των, ανακοινώνει τα εξής :

Τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ  του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι την 26-11-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι την 13-12-2018.

...

Νοέμβριος 02, 2018

DOC  | PDF

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το υπ΄αριθμ. 19/8/13-9-18 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ, αποφάσισε τη διαμόρφωση του επιτοκίου που επιβάλλεται στις περιπτώσεις επιστροφής μερισμάτων από 6% σε 2,5% και σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής την επιβολή επιτοκίου ποσοστού 1,5%. Η παρούσα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά σε αποφάσεις...

Οκτώβριος 23, 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Τόνερ-Μελανιών CPV:[30125110-5]-Γραφικής Ύλης CPV:[30192700-8] για τις ανάγκες του Μετοχικού Ταμείου Στρατού - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

 DOC PDF

Αύγουστος 29, 2018

DOC  |  PDF

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για όσους υπέβαλαν αίτηση...

Ιούλιος 27, 2018

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Τριών Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συνολικού Προϋπολογισμού 1.200,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 967,74 €).

CPV: [30213300-8] " Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές"  PDF

Ιούνιος 18, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια TONER CPV: [30125110-5] Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού CPV: [30197643-5] και Γραφικής Ύλης CPV: [30192700-8] Συνολικού Προϋπολογισμού 285,00 € Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για ανάγκες του ΕΚΟΕΜΣ.

PDF

Ιούνιος 18, 2018

Για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος, επιφανείας 128 τ.μ., στο κτήριο επί της οδού Κολοκοτρώνη 13,  Αθήνα.

DOC | PDF

Ιούνιος 18, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος  επιφάνειας 128 τ.μ. που βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού  Κολοκοτρώνη 13.

DOC | PDF