Κληροδοτήματα

Τα Κληροδοτήματα είναι μερίσματα μετοχών, καταθέσεις δωρητών, τα οποία διατίθενται για την οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων, για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος, κατόπιν κληρώσεως, σε τέκνα ε.ε. ή ε.α. Αξιωματικών του Στρατού που έχουν λάβει το ΒΟΕΑ (Βοήθημα Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας), λόγω συμπληρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας τους, κατά το έτος που προηγείται της χορήγησης, όπως επίσης για την επιβράβευση Αριστούχων μαθητών της Γ΄ τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών Στρατού ε.ε. και ε.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κληροδοτήματα κάντε κλικ ΕΔΩ.

Για αίτηση σχετική με χορηγίες κάντε κλικ ΕΔΩ .

Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2021 Κληροδοτήματος Γρυπάρη DOCXPDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2021 Κληροδοτήματος Δαμιανοπούλου DOCX | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2020 Κληροδοτήματος Γρυπάρη DOCX | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2020 Κληροδοτήματος Δαμιανοπούλου DOCX | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2019 Κληροδοτήματος Γρυπάρη DOCX | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2019 Κληροδοτήματος Δαμιανοπούλου DOCX | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2018 Κληροδοτήματος Γρυπάρη DOC | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2018 Κληροδοτήματος Δαμιανοπούλου DOC | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2017 Κληροδοτήματος Γρυπάρη DOC | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2017 Κληροδοτήματος Δαμιανοπούλου DOC | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2016 Κληροδοτήματος Γρυπάρη DOC | PDF

Προϋπολογισμός Οικον. Έτους 2016 Κληροδοτήματος Δαμιανοπούλου DOC | PDF