Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία καταβολής του μερίσματος για κάθε μήνα;

Ως ημερομηνία καταβολής του μηνιαίου μερίσματος έχει οριστεί η προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα. Προς ενημέρωση των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού αναρτάται Ανακοίνωση στο Διαδικτυακό χώρο του Φορέα, με την ακριβή ημερομηνία καταβολής του μερίσματος εκάστου μηνός.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας