Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού χορηγεί δάνεια στους μετοχομερισματούχους και στους υπαλλήλους του;

Με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ έχει ανασταλεί η χορήγηση των δανείων λόγω της κάλυψης της οροφής του ποσού που είχε εγκριθεί από τη Νομισματική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας