Είμαι δικαιούχος του βοηθήματος θανάτου και των μερισμάτων του αποθανώντος συζύγου/πατέρα μου και σε τι ποσοστό;