Ανακοινώσεις

Ιούλιος 19, 2021

Στο πλαίσιο καλύτερης παροχής υπηρεσιών Ταμειακής Διαχείρισης του ΜΤΣ υπογράφηκε, κατόπιν διαγωνισμού, νέα σύμβαση  μεταξύ του Ταμείου και της Τράπεζας Eurobank AE.

Η υπόψη σύμβαση, μεταξύ άλλων, παρέχει διάφορα προνόμια προς τους μερισματούχους του ΜΤΣ, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμολογήσεις για τους λοιπούς πελάτες της Τράπεζας.

Κατεβάστε το PDF

Ιούνιος 25, 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2021, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τον μήνα Μάρτιο του έτους 2021, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην...

Ιούνιος 18, 2021

Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, μέχρι 31 Ιουλ 2021, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:

1.         Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη» (Aφορά μόνο το Στρατό Ξηράς)

                        α.         Βράβευση, αναλόγως των ετησίων καθαρών εσόδων του Κληροδοτήματος, δέκα (10) μαθητών Γ΄ τάξης Δημοσίου Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, που έχουν αποφοιτήσει το έτος 2019...

Ιούνιος 09, 2021

Γνωρίζεται η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών λογαριασμών (e-mails) για την διευκόλυνση επικοινωνίας των μερισματούχων με το Ταμείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του ΜΤΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Γενικός Δντής ΜΤΣ: d.e.antonoglou@army.gr

Γραμματεία ΔΣ/ΜΤΣ: mts-grammateia@army.gr

Δνση Επιθεώρησης & Προγραμματισμού mts-depp@army.gr

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών:...