Ανακοινώσεις

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

   Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες OKTΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 20-02-2019 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-2-2019.

   Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή...

Ιανουάριος 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης (ΕΚΟΕΜΣ) ανακοινώνουν ότι, το μέρισμα και η οικονομική ενίσχυση μηνός Ιανουαρίου 2019, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την 21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή κατόπιν εντολής της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ, αντί της 3ης Ιανουαρίου 2019, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί εκ μέρους μας.

Δεκέμβριος 2018