Ανακοινώσεις

Ιανουάριος 24, 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

   Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες OKTΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 20-02-2019 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-2-2019.

   Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή...

Δεκέμβριος 24, 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης (ΕΚΟΕΜΣ) ανακοινώνουν ότι, το μέρισμα και η οικονομική ενίσχυση μηνός Ιανουαρίου 2019, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την 21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή κατόπιν εντολής της ΗΔΙΚΑ ΑΕ προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ, αντί της 3ης Ιανουαρίου 2019, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί εκ μέρους μας.

Δεκέμβριος 18, 2018

Διακήρυξη Υπ' αριθμ. 4 Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού ΕΛΟΑΣ με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨»

PDF