Ανακοινώσεις

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Ιούλ-Αυγ-Σεπ του 2016 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους, ανακοινώνει τα εξής :

α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο του έτους 2016, οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 17-02-2017 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 24-02-2017.

β. Για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2016 θα επακολουθήσει ανακοίνωση εντός του μηνός Μαρτίου 2017.

γ. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις...

Ιανουάριος 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους δικαιούχους μερίσματος, ότι η καταβολή του για το έτος 2017, θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  4  Ιαν.2017(ημέρα Τετάρτη, καταβολή μηνός Ιανουαρίου)

30  Ιαν.2017(ημέρα Δευτέρα, καταβολή μηνός Φεβρουαρίου)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

24  Φεβ. 2017 (ημέρα Παρασκευή, καταβολή μηνός...

Ιανουάριος 2017

Καταβολή μερίσματος Ιανουαρίου στις 4 Ιαν 2017 ημέρα Τετάρτη.

Δεκέμβριος 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2016.

Δεκέμβριος 2016