Ανακοινώσεις

Ιανουάριος 24, 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους δικαιούχους μερίσματος, ότι η καταβολή του για το έτος 2017, θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  4  Ιαν.2017(ημέρα Τετάρτη, καταβολή μηνός Ιανουαρίου)

30  Ιαν.2017(ημέρα Δευτέρα, καταβολή μηνός Φεβρουαρίου)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

24  Φεβ. 2017 (ημέρα Παρασκευή, καταβολή μηνός...

Δεκέμβριος 19, 2016

Καταβολή μερίσματος Ιανουαρίου στις 4 Ιαν 2017 ημέρα Τετάρτη.

Δεκέμβριος 05, 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τους δικαιούχους από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2016.

Δεκέμβριος 01, 2016

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 17/4/23 Νοε. 16 Πρακτικό της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης έτους 2017 στις παρακάτω ημερομηνίες:

α.         Ο μήνας Ιανουάριος 2017 στις 03 Ιαν. 2017 ημέρα Τρίτη.

β.         Ο μήνας Φεβρουάριος 2017 στις 30 Ιαν. 2017 ημέρα Δευτέρα.

γ.         Ο μήνας Μάρτιος 2017 στις 24 Φεβ. 2017 ημέρα Παρασκευή.

δ.         Ο μήνας Απρίλιος 2017 στις 30 Μαρ. 2017 ημέρα Πέμπτη.

ε.         Ο μήνας Μάιος 2017 στις 27 Απρ. 2017 ημέρα...