Ανακοινώσεις

Ιανουάριος 28, 2015

Αναφέρονται, προς ενημέρωσή σας, τα ακόλουθα:

     Η Διοίκηση του Ταμείου, μετά από μία συστηματική και πειθαρχημένη προσπάθεια, κατάφερε:

          Να τακτοποιήσει νομοθετικά την οφειλή του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών ύψους 158.692.652,05 € (Ετών 2009, 2010, 2011 και Α΄ Τριμήνου 2012) με το Ν. 4058/2012 (15ετής διακανονισμός), ο οποίος τελικά τροποποιήθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 8 του Ν. 4284/2014 (20ετής διακανονισμός).

          Να λάβει έκτακτη...

Δεκέμβριος 19, 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι η καταβολή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015, λόγω αλλαγής χρήσης οικονομικού έτους.

Εκ της Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Δεκέμβριος 18, 2014

Ο ΕΚΟΕΜΣ ενημερώνει τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η Διοικούσα Επιτροπή του, με το υπ'αρίθμ. 8/2/28 Αυγ 14 Πρακτικό της, αποφάσισε τα παρακάτω:

α. Την μετάθεση του χρόνου καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ήτοι προκαταβολικά.

β. Την εφαρμογή του ως άνω τρόπου καταβολής από την οικονομική ενίσχυση του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015.

γ. Την έγκριση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης του μηνός Ιανουαρίου, λόγω αλλαγής...

Δεκέμβριος 15, 2014

Ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι από το Κληροδότημα «Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη», για το οικονομικό έτος 2014, κατά κατηγορία, είναι οι παρακάτω:

-  Βράβευση δέκα (10) αριστούχων Μαθητών Γ΄ τάξεως Λυκείου Εσωτερικού, τέκνων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς ε.ε και ε.α, της εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013, με το ποσό των 207,16 € σε ένα έκαστο των επιλεγέντων εξ αυτών.

Χρυσούλα Βακάκη του Νικολάου (19,7)

Ηλίας Κυριαζόπουλος του Θεοδώρου (19,7)

Ειρήνη Σαμαρά του Χρήστου (19,6)

Ανδρέας Σέμπρος του Χρήστου (19,6)

...