Ανακοινώσεις

1. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜTΣ) προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανεύρεση Ειδικού Συμβούλου με εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων από πλευράς νομικής, επενδυτικής, οικονομικής, εκτιμητικής και συμβουλευτικής, σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-06-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-11:00 π.μ στα γραφεία του ΜΤΣ στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 13, 2ος όροφος).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και όρους διενέργειας του διαγωνισμού στα παραπάνω γραφεία καθημερινά και ώρες...

Ιούνιος 2014

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του το μήνα Μάιο του έτους 2014, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 25 Ιουνίου του έτους 2014.

- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
T.K. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Ιούνιος 2014

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στην καταβολή του μερίσματος μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., η πληρωμή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί την 3 Ιαν 2014.

Εκ του Μ.Τ.Σ.

Δεκέμβριος 2013

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αφορούν στην καταβολή του μερίσματος μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., η πληρωμή του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί την 3 Ιαν 2014.

Εκ του Μ.Τ.Σ.

Δεκέμβριος 2013