Ανακοινώσεις

 • Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

  Φεβρουάριος 2020
 • Κατόπιν πολλών τηλεφωνημάτων προς το Ταμείο σχετικά με την ημερομηνία πληρωμής μερίσματος μηνός Φεβρουαρίου, διευκρινίζεται ότι το μέρισμα θα καταβληθεί την 30 Ιανουαρίου 2020, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

  Εκ του ΜΤΣ

  Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

  Γενικός Διευθυντής

  Ιανουάριος 2020
 • Την 22 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η παράδοση - παραλαβή καθηκόντων του Προέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ από τον Ταξχο ε.α. Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο, στον Αντγο ε.α. Αντώνιο Μυτιληνάκη.

  Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

  Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

  Γενικός Διευθυντής

  Ιανουάριος 2020
 • Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :

  Ιανουάριος 2020
 • Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος - ενίσχυσης στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού έλαβε υπόψη όλα τα νομικά – οικονομικά δεδομένα αποφάσισε :

  α. Ότι δεν υφίσταται δυνατότητα χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος - ενίσχυσης στους μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από πόρους του Ταμείου, λόγω:

  Ιανουάριος 2020

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους