Εκτέλεση Π/Υ & Οικονομικές Καταστάσεις Ε.Λ.Ο.Α.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) τα Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Στη σελίδα αυτή διατηρείται αρχείο με τις καταστάσεις που απεικονίζουν τη μηνιαία πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΛΟΑΣ καθώς και αντίστοιχο με τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΟΑΣ

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2019    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2019

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2018    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2018

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2017    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2017

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΛΟΑΣ 2016    Προσάρτημα Ισολογισμού ΕΛΟΑΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΟΑΣ

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΙΑΝ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΦΕΒ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΜΑΡ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΑΠΡ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΜΑΙ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΙΟΥΝ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΙΟΥΛ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΑΥΓ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΣΕΠ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΟΚΤ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΝΟΕ 2020

Προϋπολογισμός ΕΛΟΑΣ ΔΕΚ 2020