Εκτέλεση Π/Υ & Οικονομικές Καταστάσεις Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του ν. 3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) τα Ν.Π.Δ.Δ. δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Στη σελίδα αυτή διατηρείται αρχείο με τις καταστάσεις που απεικονίζουν τη μηνιαία πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. καθώς και αντίστοιχο με τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2019

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2018

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2017

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2016

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2015

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2014

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΟΕΜΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΟΕΜΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΟΕΜΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΟΕΜΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΟΕΜΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΟΕΜΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΟΕΜΣ ΕΤΟΥΣ 2015