Επικοινωνία

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γραμματεία ΔΣ/ΜΤΣ: grammateia@army.gr

Δνση Επιθεώρησης & Προγραμματισμού: dep@army.gr

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών: doy@army.gr

Δνση Παροχών (Μερίσματα): paroxes@army.gr

Δνση Παροχών (Μητρώο - Εν ενεργεία): mitroo@army.gr

Δνση Παροχών (Βοηθήματα): voithimata@army.gr

Δνση Πληροφορικής: pliroforiki@army.gr

Τμήμα Διοικητικού: dioikitiko@army.gr

2. Τηλεφωνικά:
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μετοχομερισματούχων δημιουργήθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Εξυπηρέτησης, το οποίο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  παρέχει τις υπηρεσίες του για διευκόλυνση των επισκεπτών, με ταυτόχρονη δυνατότητα να απαντά στα τηλεφωνήματα για όλα τα θέματα του ΜΤΣ.

Ώρες κοινού: 08:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Τηλ. Κέντρο: +30 210-3313020 έως 29, 211-1048200, 2111048256, 279, 287
Fax: +30 210-3233375
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Γραμματεία ΔΣ/ΜΤΣ:
211-1048215
211-1048216

Δνση Επιθεώρησης & Προγραμματισμού
Γραφείο Διευθυντή: 210-3233857
Τμ.Ελέγχου: 211-1048228
Τμ. Μελετών: 211-1048226

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ)
Γραφείο Διευθυντή: 210-3237992, 211-1048218
Κεντρικό Λογιστήριο: 210-3228916, 211-1048232
Τμ. Κίνησης Κεφαλαίων: 210-3230629, 211-1048233
Τμ. Συγκέντρωσης Πόρων: 210-3230629, 211-1048234

Δνση Παροχών
Γραφείο Διευθυντή: 210-3233356, 211-1048220
Τμ. Απονομής: 210-3248320, 211-1048208, 241, 242
Τμ. Καταβολής: 211-1048243, 244, 246
Τμ. Μητρώων: 210-3223541, 211-1048245
Τμ. Ειδικών Παροχών: 210-3229413 (ΒΕΑ: 211-1048265, 278, 291 ΒΘ: 211-1048259)

Δνση Περιουσίας
Γραφείο Διευθυντή: 210-3233211, 211-1048219
Τμ. Εκμετάλλευσης: 210-3227767, 211-1048236
Τμ. Αξιοποίησης Υλικού: 211-1048238
Τμ. Δανείων: 211-1048239, 240

Δνση Πληροφορικής
Γραφείο Διευθυντή: 211-1048227
Τμ. Μηχανογραφικής Υποστήριξης: 211-1048229
Τμ. Λογισμικού: 211-1048257

Τμήμα Διοικητικού
Τμηματάρχης: 210-3232853
Γραφείο Προσωπικο