Επικοινωνία

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γενικός Δντής ΜΤΣ: d.e.antonoglou@army.gr

Γραμματεία ΔΣ/ΜΤΣ: mts-grammateia@army.gr

Δνση Επιθεώρησης & Προγραμματισμού: mts-depp@army.gr

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών: mts-doy@army.gr

Δνση Παροχών (Μερίσματα): mts-paroxes@army.gr

Δνση Παροχών (Μητρώο - Εν ενεργεία): mts-mitroo@army.gr

Δνση Παροχών (Βοηθήματα): mts-voithimata@army.gr

Δνση Περιουσίας: mts-periousia@army.gr

Δνση Πληροφορικής: mts-pliroforiki@army.gr

Τμήμα Διοικητικού: mts-dioikitiko@army.gr

2. Τηλεφωνικά:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Δνση Παροχών
Γραφείο Διευθυντή: 210-3233356, 211-1048220
Τμ. Απονομής: 210-3248320, 211-1048208, 241, 242
Τμ. Καταβολής: 211-1048243, 244, 246
Τμ. Μητρώων: 210-3223541, 211-1048245
Τμ. Ειδικών Παροχών: 210-3229413 (ΒΕΑ: 211-1048265, 278, 291 ΒΘ: 211-1048259)

Δνση Επιθεώρησης & Προγραμματισμού
Γραφείο Διευθυντή: 211-1048240
Τμ.Ελέγχου: 211-1048228
Τμ. Μελετών: 211-1048226

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ)
Γραφείο Διευθυντή: 210-3237992, 211-1048218
Κεντρικό Λογιστήριο: 210-3228916, 211-1048232
Τμ. Κίνησης Κεφαλαίων: 210-3230629, 211-1048233
Τμ. Συγκέντρωσης Πόρων: 210-3230629, 211-1048234
Μισθοδοσία - Συντάξεις: 211-1048230
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Μερίσματα Λόγω Θανάτου: 211-1048311, 274
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα Μερίσματα Για Άλλες Αιτίες: 211-1048314, 271

Δνση Περιουσίας
Γραφείο Διευθυντή: 210-3233211, 211-1048219
Τμ. Εκμετάλλευσης: 210-3227767, 211-1048236
Τμ. Αξιοποίησης Υλικού: 211-1048248
Τμ. Δανείων: 211-1048237

Δνση Πληροφορικής

Γραφείο Διευθυντή: 211-1048227
Τμ. Μηχανογραφικής Υποστήριξης: 211-1048229
Τμ. Λογισμικού: 211-1048257

Τμήμα Διοικητικού
Τμηματάρχης: 210-3232853
Γραφείο Προσωπικού: 211-1048292

Διοικητικό Συμβούλιο ΜΤΣ
Γραμματεία: 211-1048293, 211-1048215, 211-1048216

Fax: +30 210-3233375

3. Με Επιτόπια Παρουσία:
Ώρες κοινού: 08:00 - 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.