Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Παρουσίαση Έργου “Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Με μεγάλη μας χαρά, χθες πραγματοποιήσαμε την ημερίδα, στην οποία παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πύλη του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και Ταμείου Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ) και η ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου.

Στόχος του έργου είναι η συνολική εξυπηρέτηση όλων των Φορέων που σχετίζονται με το ΜΤΣ και η λειτουργία σε ένα κοινό δίκτυο εργασίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των επιμέρους φορέων, τόσο σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό των κατά περίπτωση χορηγούμενων παροχών, όσο και στην λογιστική παρακολούθηση και στην παρακολούθηση της περιουσίας.

Έτσι, οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται με πιο γρήγορη και αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των πολιτών (Μετόχων-Μερισματούχων), καθώς και των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Οικονομικών, Η.ΔΙ.ΚΑ, κλπ)Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ

Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας