Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Καταβολή ΒΟΕΑ μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου Έτους 2023

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη χορήγηση του ΒΟΕΑ για τoυς μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ του έτους 2023, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του.

Τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση κατά τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ έτους 2023 θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ έως την 02-06-2023, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης» που να έχει ισχύ μέχρι 24-06-2023.

Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: mts-voithimata@army.gr (σε μορφή pdf).

Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 – Αθήνα

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ έτους 2023.

Αθήνα, 24 Μαϊ 2023

-Ο-
Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ
Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Λ. Μπαράκος